A Long, Long Day

Photographer: Przemysław Koronkiewicz — przekoro.com; instagram.com/prze.koro Models:

View